Formannskapet vil bruke 2,5 millioner kroner for å gjeninnføre garantien som sikrer at alle barn over ett år får barnehageplass. Denne garantien ble tatt bort i budsjettet for 2015 på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Det ble det enighet om under tirsdagens diskusjon om rådmannens forslag til budsjett.

- Dette er en gladmelding til de som trenger barnehageplass. Alle som søker skal få barnehageplass i 2016, sa ordfører Ole Haugen.

- Det er mange som blir glade for det. Vi står oss veldig på å bruke penger på barnehage, mente Per Ervik(PP).

- Det er veldig positivt at vi får til en slik vridning i budsjettet. Men da må vi ta ansvar for den vridningen, mente Eldbjørg Broholm(Ap).

I tillegg ville formannskapet bruke 250.000 kroner på å reversere rådmannens forslag om å stenge barnehagene om sommeren, og 110.000 kroner på å reversere rådmannens forslag om redusert åpningstid for SFO.

Formannskapet økte også rammen for kultursektoren med 500.000 kroner.

- Dere er flinke til å plusse på

Rådmann Laila Eide Hjertø etterlyste hvor pengene skulle tas fra.

- Jeg synes dere er flinke til å plusse på, men ikke så flinke til å gi signaler om hvor det skal kuttes, sa Hjertø.

- Rådmannen må forstå at dette er tjenester vi ønsker å beholde også i årene fremover, sa Ole Haugen.

Tar fra andre tjenester

Formannskapet vedtok til slutt å hente inn pengene, til sammen 3.360.000, fra de andre rammeområdene:

Administrasjon kr 500.000

Oppvekst-skole kr 500.000

Helse og omsorg kr 1.000.000

Plan, landbruk og miljø kr 500.000

Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr 860.000

-Positivt

Sara Dahlø er svært positiv til signalet politikerne nå sender ut.

- Først og fremst er jeg glad for at det nytter å si i fra, sier Dahlø som var en av fem småbarnsmødre som i sommer skrev et åpent brev til de politiske partiene. I brevet oppfordret de politikerne til å holde fast ved barnehagegarantien.

Dahlø mener at kommunen nå viser at det er handling bak fagre løfter.

- Dette viser at det er politisk vilje til å satse på småbarnsfamilier. En virkelig gladsak, sier Sarah Dahlø på vegne av foreldregruppa.