De siste to ukenes jobbing ble fredag framført for inviterte gjester på Dyrøy oppvekstsenter. Intervju med eldre, bedriftsbesøk og fokus på Guri Kunna har stått på timeplana.

Når dagens elever ved Dyrøy oppvekstsenter starter på øyregionens videregående skole, vet de i alle fall hvem Guri Kunna er. For sagnkvinnen med hovedsete i Froan har vært tema på skolen de siste to ukene, og elevene har også gjenskapt den sagnomsuste dama gjennom selvlagde skulpturer.

Åse Åstum, som er bestemor til et par av barna ved oppvekstsenteret kledde seg ut og leste et flott selvskrevet dikt om Guri Kunna.

Bruker nærområdet

Oppvekstsenteret på Dyrøya er blant kommunens minste, og ettersom elevene bor i nærområdet, blir det naturlig for dem å benytte seg av, og lære om, det de har rundt seg. De har mye samarbeid med bedrifter i skolekretsen, og mange av elevene har besteforeldre i nærheten. Begge deler ble benyttet når elevene skal lære ekstra mye om nærmiljøet sitt.

Sist fredag presenterte de det de hadde lært, for gjester bestående av familiemedlemmer og andre de har mye med og gjøre gjennom skolen.

Dyrøy oppvekstsenter er et ekte Livsglede for eldre-senter, og viser dette blant annet gjennom å ta på seg gule Livsglede-skjortene.

Intervju

6.klassingen Philip Åstum ledet gjestene stødig gjennom opplegget, og fortalte blant annet om at de hadde intervjuet både bedrifter, selvstendig næringsdrivende og eldre personer i grenda. Det de hadde jobbet med var også skrevet ned, og hengt opp sammen med intervjuer, bilder og tegninger. I tillegg hadde de tatt for seg gamle dialektord som står i fare for å bli glemt. Flere av elevene fortalte også litt om det de hadde lært, før både skoleelevene og barnehagebarna sang for gjestene sine.

Konkurranse

Det viste seg at det kunne ha stor betydning at gjestene hadde studert arbeidene elevene hadde utført. For under kaffen, hvor det ble servert masse gode selvlagede kaker, testet elevene ved Dyrøy oppvekstsenter kunnskapen blant de tilstedeværende, gjennom en quiz.

Spørsmålene gjaldt både bedriftene i nærområdet, intervjuobjektene , og om gjestene visste hva dialektordene betød. Da resultatet av konkurransen ble lagt fram, skapte det masse latter at det var bordet med besøkende fra Dagsenteret for demente som fikk høyest poengsum.

Elevene hadde tatt fram mange av dialektordene som ble brukt, eller fremdeles brukes, på Dyrøya. Mange av ordene har i-ending.
Gjestene brukte tid på å lese gjennom de flotte intervjuene elevene hadde gjennomført på lokale bedrifter og med eldre mennesker.