Leder i Hitra Pensjonistparti, Per Ervik, liker ikke bomveipakke-vedtakene i Frøya og Snillfjord.

- Bakgrunnen er tida. Vi vil ikke ha noen utsettelse, sier snillfjordordfører John Lernes.

Tidligere har også leder for komite for infrastruktur i fylkeskommunen, Karin Bjørkhaug (KrF), advart politikerne mot å kreve at bompengesøknaden for trinn to på fv.714 skal fullfinansiere alle delprosjektene som er igjen.

- Det er behov for å bygge ut alle prosjektene , og jeg har stor forståelse for ønsket. Men dette er på tvers av det kommunene har sagt tidligere, der de har vært tydelige på at det skal være rask fremdrift og et bompengenivå på samme nivå. Derfor tror jeg tror det er viktig å kommentere hva konsekvensene kan bli om man legger til marginalprosjektene, som vil koste 257 millioner kroner, i tillegg til investeringskostnaden på 1.626 millioner kroner, sier Bjørkhaug.

- Beklagelig

Leder i Hitra Pensjonistparti, Per Ervik, støtter ikke vedtakene i Frøya og Snillfjord.

- Dette beklager jeg meget sterkt. Jeg mener vi burde tatt oss tid til å samle alle prosjektene på Lakseveien. Nå frykter jeg at det vil ta ennå lengre tid før Lakseveien blir helt ferdig, uttaler Ervik, som legger til:

- Deler av strekningen holder langt fra dagens krav, og det skjer mange ulykker her. Derfor haster det med å få gjort noe med de siste strekningene også, fastslår han.

Ervik, er og har vært, motstander av bompenger, men innser at dette er eneste utvei.

- Jeg liker det ikke. Men det ser dessverre ikke ut til at det er mulig å få utbedret Lakseveien uten bompengefinansiering, Og bedre vei må vi ha nå, så da får jeg bare finne meg i bompengene, forklarer Per Ervik.

Likelydenede vedtak

Det må gjøres likelydenede vedtak i de kommunene som er involvert i Laksevei-prosjektet, før bompengesøknaden sendes til Stortinget.

Det er en mulighet for at noen av de mindre prosjektene kan tas inn underveis. Dette hvis utbyggingen av Åstfjordbrua og omleggingen av veien forbi Krokstadøra blir billigere enn beregnet, og bompengenedbetalingen skjer fortere.

Snillfjordordføreren er derfor fornøyd med at fylkeskommunen har varslet at de vil starte regulering av ett av marginalprosjektene snarest. Dette er strekningen gjennom Melvasslia, fra toppen av Ulvstubakken til Storvasshammer-tunnelen.