Torsdag er det St.Hans, og mange tenner i den anledning bål. Men du kan ikke bare uten gjør dette.

Arild Kristiansen i Frøya kommune opplyser på kommunens nettside at ved å kontakte brannvesenet på vakttelefon 48053146 kan det i den generelle bålforbudsperioden gis tillatelse til bålbrenning til lag, foreninger, skoleklasser, spesielle arrangement o.l. etter vurdering av hvert enkelt tilfelle.

- Det skal alltid være en ansvarlig person for brenningen.  Dette gjelder også for brenning av St. Hans-bål, understreker kommunen.

Brenning av avfall er ikke tillatt, kun tørt trevirke eller hageavfall.

Forutsetninger for å få tillatelse er blant annet:

• Tillatelse skal være innhentet av grunneier.

• All bålbrenning skjer på eget ansvar, tillatelse fritar ikke fra ansvar, vurder risiko og nødvendig slukke/beredskapsutstyr tilgjengelig.

• Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.

• Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.

• Brenningen må ikke påføre naturen skade. (svaberg m.m.)

• Brenningen må utføres på forsvarlig vis og ikke volde ubehag for naboer eller andre personer

• Vær og vindforhold må vurderes - er dette forsvarlig?

• Det må sørges for nødvendig etterslokking og bålet må uansett slokkes før det blir mørkt, bål forlates ikke under noen omstendigheter før det er slukket.

• Ansvarlig skal ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Brannvesenet skal ha fått oppgitt dette telefonnummeret. Telefonen skal også kunne benyttes til varsling av brannvesenet