Havbrukstjenesten har i dag besluttet å etablere ny avdeling i Tromsø med fokus på miljø og tekniske tjenester.

– Ved oppkjøp av Marine Bunndyr er Havbrusktjenesten en totalleverandør vedrørende MOM B og MOM C-undersøkelser. Vi vil videre ha fokus på tekniske oppgaver som fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelser, anleggssertifikat ,strømmålinger, bølgemålinger med mere, forteller adm. direktør Roger Sørensen.

Havbrusktjenesten vurderer også å etablere seg med  fiskehelsetjenester som en videre strategi i satsningen i Tromsø.

Havbrukstjenesten as har videre i dag ansatt ny region leder for vår Tromsø avdeling.

– Vi vil komme tilbake til dette når vår ny ansatte region leder har alle formaliteter klar vedrørende dagens arbeidsgiver, sier Sørensen.

Han forteller at med bakgrunn i bedriftens hovedsatsning innenfor område miljø og tekniske tjenester, er etableringen i Tromsø et ledd i strategien om videre vekst.

- Med ansettelse av ny regionleder ved vårt Tromsø kontor har jeg stor tro på at vi skal nå våre mål både på kort og lang sikt, samt at jeg ser region Troms og Finnmark som et vekstområde innenfor oppdrettsnæringen, sier adm. direktør Roger Sørensen