- Jeg kjører over Lakselvbrua flere ganger i uken, og synes dolpen i veien blir større og større. Jeg frykter at kulverten kan kollapse, og at en bil plutselig blir stående mot asfaltkanten, sier varaordfører Per Ervik.

Vi møter han ved brua, som har vært stengt i ett kjørefelt og regulert av trafikklys siden i desember, da det ble oppdaget at kulverten under brua er svekket på grunn av rust.

- Hvor lenge skal Statens vegvesen dryge med å reparere brua. Det er uforsvarlig, når man tenker på at det nylig kollapset en lignende kulvert på fv.755 i Nord-Trøndelag. Der var det bare flaks at ingen biler kom kjørende før det ble oppdaget. Og det er helt ufattelig at hovedfartsåren vår skal reguleres av trafikklys i ett kjørefelt over brua, mener Ervik.

Utrygg: - Jeg føler meg ikek trygg når jeg kjører over brua, sier Stig Dyrvik kjører ofte over brua med en tung lastebil.

- Føler meg ikke trygg

Samtidig kommer Stig Dyrvik kjørende med lastebilen sin. Han mener brua må repareres straks.

- Det er galskap at det er lov å kjøre på brua når den er svekket av en rusten kulvert. Jeg føler meg ikke trygg når jeg passerer her. Dette burde veivesenet tatt tak i for lenge siden, sier Dyrvik.

Lokalavisa har prøvd å komme i kontakt med rette vedkommende i i Statens vegvesen for å høre om brua er utrygg å kjøre på, uten å lykkes.

Da lokalavisa skrev om saken i januar, sa Åge Lauritzen, sjefsingeniør ved veiseksjonen region midt, at de er i ferd med å sende en utredning med flere mulige løsninger til fylkeskommunen for politisk behandling.

Deformert: Kulverten under Lakselva bru er svekket på grunn av rust, og holder på å gi etter. Nå skal kulverten midlertidig forsterkes med stag.

Har funnet midlertidig løsning

Karin Bjørkhaug, leder i fylkets samferdselskomite, har nå sett på saken.

- Vi er nært en midlertidig løsning, som går på å forsterke brua ved å stemple kulverten med stag. Denne løsningen kan gjennomføres raskt og kostnadseffektivt, og vil vare i fem år, noe som vil gi oss tid til å planlegge en endelig løsning, forklarer Bjørkhaug.

- Når kan denne løsningen være ferdig?

- Nå skal veivesenet først godkjenne denne løsningen, før den skal detaljplanlegges og bestilles. Det håper vi kan være klart før sommerferien, slik at arbeidet kan starte over sommerferien. Selve arbeidet vil kunne på gå i rundt halvannen måned. Veivesenet antar at det vil bli behov for å stenge veien én dag i løpet av denne perioden, sier Bjørkhaug.

Utrygg: - Jeg føler meg ikek trygg når jeg kjører over brua, sier Stig Dyrvik kjører ofte over brua med en tung lastebil. Foto: <137><137>
Deformert: Kulverten under Lakselva bru er svekket på grunn av rust, og holder på å gi etter. Nå skal kulverten midlertidig forsterkes med stag. Foto: <137><137>