- Jeg lover, vi skal ikke hvile på våre laurbær

foto