Et enstemmig kommunestyre på Frøya vedtok i kveld likevel å gjennomføre avtalne med Frøy Utvikling AS om bygging av nytt helsesenter på Sisranda.Men kveldens største overraskelse var rådmannens erkjennelse av at saksbehandlingen har vært kritikkverdig.

Under møtets gang kom det fram at Venstre-leder Arvid Hammernes, som har vært sterk motstander av Gåsø-avtalen, også har vært ansvarlig saksbehandler og ikke sørget for at Gøsø hadde fått rammeavtaler i tide. Hammernes ble erklært inhabil i saken. Og det framkom sterke beskyldninger mot Frøya Venstre og representanten Arvid Hammernes i møtet.

Rådmannen fulgte opp med erklære at han sier opp sin stilling som følge av saksbehandlinga i denne saken.

- Jeg tar på meg det fulle og hele ansvaret i denne saken, og vil levere inn min oppsigelse i løpet av kort tid, sa rådmann Roger Sørensen.

- Det har vært mye i det siste. Min familie har nesten ikke sett meg det siste året, og dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over, fortsatte han.

Rådmannen ble anmodet om å trekke sin oppsigelse, og samtlige av kommunestyrets partier erklærte sin fulle tillit til mannen som har vært Frøyas rådmann i bare ca ett år. Sørensen framholdt at han kommer til å fratre sin stilling.

hitra-froya.no kommer tilbake med mer.