Politiet var onsdag på åstedsbefaring om bord på ulykkesbåten, der en person omkom som følge av å ha blitt truffet av et tau. Arbeidstilsynet skal i løpet av torsdagen på befaring ut til ulykkesbåten sammen med politiet på Hitra.

- Vi mener vi har hendelsesforløpet høvelig klart, men vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med en nærmere forklaring av hensyn til de pårørende. I dag skal vi foreta nye undersøkelser med arbeidstilsynet til stede, sier hitralensmann Per Christian Stokke.

- Jobbet med fortøyninger

De to personene om bord på servicebåten var ansatt i Salmar og skal ha jobbet med vedlikehold på selskapets lokalitet Værøya ved Forsnes.

- De drev med vedlikeholdsarbeid av fortøyninger på oppdrettsanlegget. Båten er et spesialfartøy for den type jobb, fra en egen avdeling i Salmar, forteller Stokke.