Verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest har siden30.april prøvd å få kontroll over Cermaq, det tredje største børsnoterteselskapet i verden. Nærings og handelsdepartementet er hovedaksjonær i Cermaqmed 43,5 prosent av aksjene. Marine Harvest ønsker å skape en verdensledendesjømataktør om staten er villig til å selge aksjene.

Næringsminister Trond Giske har så langt ikke akseptertbudet på 105 kroner per aksje fra Marine Harvest.

Men generalforsamlingen til Marine Harvest ga nylig styretfullmakt til å gå videre med et justert bud, og det er ventet at selskapetlegger inn et nytt bud de nærmeste dagene.

Salmar aktuell kjøper

I følge Dagens Næringsliv er det også to andre aktuellekjøpere av Cermaq.  AustevollSeafood sier de ikke er interessert i å kjøpe. Da står eiermiljøet rundt Salmarigjen, skriver avisen.

Kverva som er hovedaksjonær og morselskap til Salmar, harsolgt aksjer i andre selskap for store verdier i år for å hente kapital.

I mars solgte Kverva sin eierandel på 36,64 prosent iverdens ledende fiskemedisinselskap Pharmaq. Orkla solgte også en likelydendeandel. Hele selskapet ble solgt for 1,9 milliarder kroner. Kverva kan da ha hentet ut nær 700 millioner kroner på salget.

I midten av mai solgte Kverva-kontrollerte Salmar aksjer for520 millioner i det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost.

- Kan komme nye muligheter

Til Adresseavisen sier konsernsjef Yngve Myhre at de selgerBakkafrostaksjene for å styrke kapitalbasen i Salmar.

- Vi har investert ganske kraftig i det siste, og vi trordet kan komme nye muligheter fremover, sier han til avisen.

Og denne uken ble det kjent at Salmar og Kverva ønsker åselge lakseslakteriet Innovamar på Frøya for 390 millioner kroner.

Lokalavisa har ikke lykkes å komme i kontakt med konsernsjefYngve Myhre i Salmar om selskapet er interessert i å legge inn bud på Cermaq.

Kverva-eier og Salmar-gründer Gustav Witzøe er på reise tilHong-Kong og er tilgjengelig for spørsmål etter helgen.