Selv om det ikke har snødd i år, er det usikkert om det blir store innsparinger i vedlikeholdsbudsjettet i år.

- Håper det ikke kommer snø

På Frøya er det den faste beredskapen som koster penger, uavhengig av om det kommer snø.

- I 2013 hadde vi et budsjett på 250.000 kroner. I første halvår ble det brukt 199.000 kroner, der beredskapsavtalene med brøytemannskapet ligger inn i kostnaden. I siste halvår i 2013  var det ikke snø, og hadde vi ingen kostnader, ettersom beredskapskostnadene var fakturert inn i første halvår, forteller økonomisjef Sten Kristian Røvik.

Til årets budsjett knytter det seg mer usikkerhet.

- Vi har ikke kommet så langt med oppfølgingen av 2014. Her får vi også samme virkning fra beredskapsavtalene, men det har vært lite snø, og så langt ser det bra ut. Men vi vet ikke hva som skjer i andre halvår. Vi får bare håpe at det ikke kommer noe snø, sier Røvik.

- Vanskelig å spå

På Hitra er det heller ikke noe problem å bruke av brøytebudsjettet.

- I 2012 brukte vi rundt én million kroner, og i 2013 brukte vi ca 800.000 kroner. I år er vi over på et nytt budsjett, og jeg ser av regnskapet at det går en del til strøing. Selv om det ikke har vært mye snø, så gjør værforholdene at det brukes mer til strøing.  I tillegg er det en del bundne utgifter til brøyte- og strøberedskap, og budsjettbehovet i år er større etter at vi inngikk nye rammeavtaler i forhold til beredskapsgodtgjørelsene, forteller driftssjef i Hitra kommune, Ann Magritt Glørstad.