Møtet kan du følge direkte her på web-tv via lokalavisas nettsider. Møtet starter klokka 10 torsdag formiddag

FØLG MØTET VIA DENNE LINKEN fra kl 10.00. Møtet innledes med temadebatt om folkehelse.

Blant sakene som skal behandles i dag er:

Oppgradering av hurtigbåt-terminaler og kaier (forprosjekt)

Kjøp av ny brannbil

Tomt til ventilhus for vannforsyning

Lokaliteter for frøya Frivilligsentral

Søknad om fritak fra politiske verv, Hedley Iversen

Eierskapsmeldinga

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Trepartssamarbeid mellom Frøya, Trondheim og Hitra kommuner

Riving av bygninger på Sistranda

Salg av overflødig veigrunn

Komplett saksliste og alle dokumentene kan du laste ned via kommunens nettsider her