Oljeselskapet Centrica dumpet i 2010 omlag 80 tonn sement fra en plattform til sjø ved de viktige korallforekomstene på Sularevet. Hendelsen ble anmeldt av Miljødirektoratet. Nå har oljeselskapet ifølge VG blitt ilagt en bot på 500.000 kroner, noe selskapet har akseptert.

- Sularevet er et av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden, og vi stiller strenge krav til aktiviteten i området. Derfor ser vi alvorlig på at Centrica ulovlig dumpet store mengder sement i området, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til vg.no.

Kontroversiell tillatelse

Lokalavisa Hitra-Frøya skrev i 2010 om hendelsen. Centrica Energi fikk en kontroversiell tillatelse til leteboring ved det sårbare Sularevet. De boret, dumpet 80 tonn sement i sjøen og forlot deretter feltet uten funn av verken olje eller gass.

Sula korallverneområde har en av verdens største kjente forekomster av dypvannskoraller. Derfor sa både Fiskeridirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning, Havforskningsinstituttet og Greenpeace nei til boringen.  Klima- og forurensingsdirektoratet ga tillatelse mot at det ble utøvd ekstra varsomhet. Greenpeace klagde, men Miljøverndepartementet lot Centrica få gjennomslag.

- Ikke skadet korallene

Administrerende direktør Dag Omre i Cebtrica sa den gang til Dagbladet at sementen ikke har skadet korallene.- Vi har hatt et overvåkningsprogram på riggen som har dokumentert at vi ikke har skadet korallene. Boringen har vært i tråd med forutsetningene, med unntak for sementutslippet, sa Omre til avisa.