Brannsjef Leif-Harald Bremnes i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommuner la tidligere i januar ned totalt forbud mot bruk av åpen ild utendørs i disse kommunene.

- På grunn av siste døgns nedbør i form av snø har brannsjefen vurdert at brannfaren vil reduseres til et mer normalt nivå, og dermed fattet følgende vedtak: Forbud datert 06.01.2016 mot bruk av åpen ild utendørs i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommuner oppheves med virkning fra dagens dato, altså 18.01.2016, skriver brannsjefen.