Leserinnlegg signert Svein Otto Nilsen:

Spørsmål til AtB om holdeplassen ved Orkdal sykehus

For en tid tilbake hadde øyfolket Hitra/ Frøya et glimrende busstilbud, kalt HELSEBUSSEN. Passasjerene ble godt ivaretatt på bussen.

Reisende som søkte helsehjelp hadde dessuten korte avstander fra holdeplassen til sykehus og behandlingstilbud.

Ved Orkdal sykehus var det bare noen meter mellom busstopp og inngangsparti. Det var enkelt og behagelig å kunne gå rett ut fra bussen og inn på sykehuset.

Tidene har forandret seg etter at AtB overtok. I dag blir passasjerene henvist til en bussholdeplass langt fra sykehuset (ca500meter).

Dette er en offentlig holdeplass uten busskur. Passasjerene må stå ute i all slags vær og vente på bussen som kan være både 15 og 20 minutter forsinket. Det er klart at for mange mennesker er dette en ekstra belastning etter en lang og slitsom dag på sykehuset.

Det er ikke vanskelig å forstå at ikke dette er forsvarlig da det er folk som også må bruke krykker for å komme dit.

Helsebussen var et tilbud for alle. Det synes som om AtB mener at de er uten forpliktelser for passasjerer som trenger helsesjekk.

Det hevdes at AtB-bussene er så store at de ikke kan benytte rundkjøringa ved Orkdal sykehus. Så vidt vi vet hadde Helsebussen ingen problemer med denne adkomsten.

Dersom endring av holdeplass ved sykehuset skyldes trafikale problemer må dette kunne løses politisk på fylkesplan.

Denne saken berører mange reisende både på Hitra og Frøya.

Hitra Pensjonistparti har bedt meg som fylkestingsrepresentant om å se på saken og de har også videresendt saken til Hitra og Frøya kommuner med ønske om politisk behandling.

Jeg vil gjerne spørre ledelsen i AtB om hva som kan gjøres for å få et bedre tilbud til de som er avhengig av buss til Orkdal sykehus.

Jeg vil avvente svaret før jeg eventuelt må følge opp spørsmålet politisk i fylkestinget.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag