Fra 1. april var Hitra kommunes nye barneverntjeneste oppe og gikk. Da var det definitivt slutt på den interkommunale tjenesten mellom Frøya og Hitra, som ble etablert i 2011. Frøya kommune var vertskommune for tjenesten, og det var Frøya kommunestyre som i november i fjor vedtok å si opp samarbeidsavtalen med Hitra. Etter mye uro og samkjøringsproblemer, var det den politiske innblandingen fra Hitra kommunes side i en konkret barnevernsak som utløste den endelige reaksjonen fra Frøya kommune.

Da tidligere leder for den interkommunale tjenesten, og nå leder i barnevernet på Frøya, Renathe Loktu Sandvik denne uka orienterte driftsutvalget om ståa, kunne hun fortelle at man fram til nå har hatt fokus på Hitras reetablering av egen tjeneste.

- Vi har ikke hatt noe hovedfokus på organiseringen av egen tjeneste. Det er nå vi må komme oss på føttene etter noen tøffe år, sa barnevernslederen.

Hun kunne fortelle at man fortsatt sliter med sykmeldinger, og at man i tillegg har fått en oppsigelse.

- Men med folk på plass, så vil vi ha nok saksbehandlere. Vi ligger godt an, med økning på en saksbehandler i forhold til det som var vår andel i den interkommunale tjenesten. De ansatte har vist en utrolig ståpåvilje gjennom denne perioden. De tre siste årene har vi hatt ekstern veileder på arbeidsmiljøet, og vi vil bruke det vi har lært derfra i arbeidet framover, sa leder i barnevernet på Frøya, Renathe Loktu Sandvik.