Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Det generelle kronetillegget blir null kroner.

Partene kom til enighet først over tolv timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til søndag. Dermed blir det ingen streik. Og følgelig ei heller i de fem bedriftene i øyregionen, der det på forhånd var varslet plassfratredelse. Disse bedriftene fra Hitra og Frøya sto oppført på lista over bedrifter hvor arbeidstakere kunne bli tatt ut i streik fra søndag:

  • Akva Group ASA avd. Hitra, Sandstad

  • Frøya Havbruksservice, Hammarvika

  • Hestnes Offshore & Aquaservice AS, Hestnes

  • Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø

  • Kystteknikk AS, Dyrvik

Resultatet

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meklingen.

Norsk Industri opplyser at partene er enige om et generelt kronetillegg i år på null kroner. Resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning gir imidlertid en årslønnsvekst på 2,4 prosent.

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

Hvis partene ikke hadde blitt enige, ville norsk industri blitt rammet av en storstreik.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender innenfor frontfagets rammer og dermed er lojale mot industrien, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Resultatet innebærer ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år. Lønnsveksten i Norge er etter dette oppgjøret på linje med sentrale handelspartnere, opplyser Norsk Industri.

Lier-Hansen mener det er avgjørende for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at utviklingen fortsetter.​