Som hitra-Frøya.no har fortalt tidligere, vurderer Frøya kommune muligheten for å få til et prosjekt der man får satt opp startboliger for nye arbeidstakere. I forrige uke var det møte mellom Salmar, Bewi og Frøya kommune, der situasjonen ble beskrevet som prekær.

Nå har kommunen, sammen med de nevnte bedriftene, tatt saken et hakk videre, ved å engasjere en person, Inge Ryan, på saken.

Han skal i løpet av tiden ut 2011 bl.a. kartlegge hva som finnes av byggeklare tomter, hvilke planer private utbyggere har, hvordan det reelle boligbehovet er og utforme en milepælsplan fram mot når utleieleiligheter/boliger kan være innflyttingsklare. De aktuelle bedriftene vil bidra med økonomi og  garantier slik at utbyggere løper minst mulig risiko.

- Salmar og Bewi har belyst problematikken, og ting bør skje fort, sier ordfører Berit Flåmo (Ap).

Kommunen sier det er svært gledelig at lokalt næringsliv konkret tar ansvar for å sikre mer stabil arbeidskraft gjennom familietilflytting, og  at de i den sammenhengen bidrar økonomisk til bygging av boliger og subsidiering av husleie.

Frøya kommune antar og håper at også andre bedrifter ønsker å delta i et slikt samarbeid.

Berit Flåmo sier at engasjementet av Ryan er løst administrativt, og ikke vil bety noen økonomiske utlegg som må legges fram for formannskapet.

- Men selvsagt skal formannskapet orienteres og informeres godt om denne saken, sier frøyaordføreren.

Inge Ryan er allerede i gang med arbeidet.

- Vi har fått laget en arbeidsskisse for fase en, som skal gå fram til jul. Stikkordet er familier. Kommune og næringsliv ønsker å legge til rette for stabil arbeidskraft. Derfor må vi se på hvilke behov familier som ønsker å komme, har, og hva vi kan klare å tilby dem, sier Inge Ryan.