Som tidligere omtalt, får oppdrettsnæringa langs deler av kysten tilbud om å vokse. Departementet har satt fristen for å søke til 31. januar 2018.

- Jeg er glad for at vi nå kan tilby oppdrettsnæringen den første muligheten til å vokse etter at vi innførte det nye trafikklyssystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Trafikklyssystemet innebærer at kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse. Hitra og Frøya har på grunn av lusesituasjonen havnet i gul sone, noe som betyr at utviklingen er satt på hold.

Statssekretær Roy Angelvik uttalte nylig til Hitra-Frøya at det også i gule soner kan finnes bedrifter som med Mattilsynets velsignelse kan få dispensasjon og dermed få lov til å vokse.

Ny forskrift

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i høst en ny forskrift om laksevekst på høring. Forskriften som nå er vedtatt, gjelder vekst på tillatelser oppdretterne allerede har.

Aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å vokse med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

- Dersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene. Det vil i løpet av 2018 bli lyst ut ytterligere vekst gjennom auksjon, som også vil innebære inntekter til kommunene og fylkeskommunene. Kommuner og fylkeskommuner har akkurat fått utbetalt de første pengene fra havbruksfondet. Nå vil fondet bli tilført mer penger, som vi vil utbetale i 2018, sier fiskeriministeren.

Hovedpunktene i forskriften:

  • Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.

  • Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.

  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om seks prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.

  • Resten av den totale seks-prosenten skal tildeles gjennom auksjon. Departementet vil komme tilbake med forslag til egen tildelingsforskrift for nye tillatelser, som skal tildeles gjennom auksjon, på et senere tidspunkt.

  • Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018.

  • Det er gjort noen endringer i den endelige forskriften sammenlignet med forskriftsforslaget som nylig var på høring. Den viktigste endringen er at perioden en lokalitet må ha oppfylt de strenge miljøkravene for å få tilbud om økt kapasitet etter unntaksreglene er forlenget, og nå er sammenfallende med bestemmelsene i produksjonsområdeforskriften.