I fjor ble vedtok Stortinget ny postlov med virkning fra 1. januar i år. Postloven medfører omstillinger internt i Posten, men også kundene vil merke dette. Fra og med mars er det nemlig slutt på å få brev i postkassen på lørdager.

Fortsatt avis til lørdagsfrokosten

Distriktssjef Leif Østvang i Posten Norge kan imidlertid berolige avisabonnenter som får lørdagsavisen levert i postkassen.

- Det er kun lørdagsomdeling av brevpost blir avviklet. Avisene vil fortsatt bli levert i postkassene slik kundene er vant til, forteller Østvang.

Åpningstider i post i butikk og postkontorer blir ikke påvirket, og kunder kan utføre posttjenester og hente pakker som tidligere, også på lørdager.

Omstilling tar tid

Den nye postloven fritar Posten for plikten til å omdele brevpost på lørdager ettersom mengden adresserte brev er stadig fallende. Omstilling tar tid, og dette er årsaken til at lørdagspost blir levert ut februar, til tross for at postloven trådte i kraft ved nyttår.

Samferdselsdepartementet har gitt Posten en midlertidig konsesjon på avisdistribusjon på lørdager. En midlertidig konsesjon er nødvendig fordi det vil ta noe tid før en ordning er på plass. Samferdselsepartementet har utlyst en konkurranse om omdeling av aviser på lørdager, og departementet tar sikte på å inngå avtale innen 1. juli. Også Posten leverer sitt tilbud i denne konkurransen forteller Østvang.