Tirsdag ettermiddag fikk politiet inn melding om at det var funnet en granat på Ragnsells avfallsmottak på Dolmøya.

Meldingen ble sendt videre til forsvaret, som tar seg av destruering.