Fra sidelinja, Per Kristian Haugen

Jeg vet ikke helt hvor mange passord jeg har, men jeg strever hardt for å holde orden på dem. Jeg vet ikke om jeg bryter noen lover og regler, men jeg har skrevet dem opp i det jeg kaller «Svarteboka». Det er langt fra noen svartebok i egentlig forstand. Det står absolutt ingenting der om djevelen og alt han foretar seg, den kalles svarteboka fordi permen er kullsvart.

Men på den annen side har jeg mang en gang ytret meg med gloser som man ikke bruker i radio. Ordet «svarte» brukes med varierende styrke og i ulike kombinasjoner når det er nødvendig, og det er det av og til.

Svært mange leverandører av ulike tjenester og varer stiller spesielle krav til passord f.eks. bør de være sammensatt av minimum 8 tegn (tall og bokstaver) noen av bokstavene bør være store bokstaver. Ganske ofte vil en ikke kunne se hva en skriver inn, fordi det kommer en svart prikk for hvert tegn.

Hva da med passordet?  Du har laget et passord som du ikke kan bruke, da du ikke vet hva det er. Den overraskelsen kommer neste gang du skal inn i dette programmet; feil passord! Så står du der, eventuelt sitter du der og er nektet adgang.

Det enkleste er da å krype til korset og vedgå at du har glemt passordet før du har tatt det i bruk. Jeg må vedgå at jeg har vært i den situasjonen noen ganger, ja. Andre ganger ber leverandøren deg om å gjenta passordet enda en gang, og da kan det bli morsomt, - for dine nærmeste.

Passordene er ikke like! Prøv igjen! Nå er du allerede blitt noe varm, og så smått forbannet, og vet ikke riktig hva du skal gjøre. Men en bør ikke drive morsomhetene på din bekostning for langt, dette er alvor.

«Svarteboka» som inneholder det meste av passord som forresten svært mange ikke oppfyller kravene til passord, men ofte er preget av alskens’ innfall du kan få når et nytt passord skal lages.

Her og der står det et passord som du ikke kan huske hvor du kan/skal bruke det. Det skal brukes sammen med e-postadressen din. Det var jo opplysende. I dag har jeg jo flere e-postadresser og hvilken av dem har jeg brukt her?

Den som tror at får en tak i «Svarteboka» får også tak i mine hemmeligheter og verdier, men dessverre. Hemmelighetene og eventuelle verdier jeg har, er jevnt fordelt mellom stat/kommune og banken. Ingenting som kan gi adgang dit, er notert i nevnte bok

Et annet økende problem er bruken av passord på PC og nettbrett. Mange ganger føler en seg som en uvelkommen gjest i eget nettbrett. Jeg må underkaste meg passordenes tyranni for å få bruke brettet som jo er mitt, kjøpt og betalt!

Men det har gått opp for meg at »Svarteboka» er uhyre verdifull for meg, hva skulle jeg ha gjort om den ble borte? Jeg ville vært utestengt fra den elektroniske verden i lang tid. Det er virkelig skremmende så avhengig vi er blitt av denne elektronikken.

God helg!

Vår faste spaltist Per Kristian Haugen, bor i Trondheim, født i 1942 og aktiv pensjonist. Leser mye historie, driver litt  med slektsforskning og prøver å reise så mye som mulig. Har arbeidet i ungdomsskolen og i den videregående skolen på Hitra. Kona er fra Mausund.