Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

SV-politikk, betydning lokalt.

SV er et parti som vil dele godene. Det betyr i klartekst at de som har mye må bidra mye, og de som har behov må få. SV vil gi skattelette til inntekter under 600 000, og skatteøkning for lønninger over.

SV var det partiet som fikk igjennom vedtaket om areal-/produksjonsavgift på oppdrettslaks i stortinget. Dette vedtaket vil alene gi Hitra ca 8 millioner og Frøya ca 10 millioner mer i kommunekassen.

Videre vil SV sørge for å beholde muligheten for kommunene å utskrive eiendomsskatt. Frp ønsker å fjerne denne muligheten noe som gir store økonomiske tap for begge øykommunene, spesielt Hitra (ca 13 millioner for Hitra). Dette utgjør betydelige antall lærerstillinger i skolen og «varme hender» i helsevesenet.

SV er et arbeiderparti. SV i regjering vil styrke arbeidsmiljøloven, og sørge for at faste ansettelser blir hovedregelen. SV vil slå hardt ned på arbeidslivskriminalitet. På sikt skal de kommersielle bemanningsbyråer ut av arbeidslivet, og bare være tillatt i visse tilfeller. Dette vil føre til flere med faste ansettelser i våre produksjonsbedrifter, og være positivt for bosettinga i regionen, da faste ansettelser gjør at folk kan ta seg opp lån, kjøpe hus, og bli fastboende.

SV er et nærings- og miljøparti. Vi vil få opp investeringene i produktiv næringsvirksomhet for å skape grønne arbeidsplasser i kommunene. For å sikre langsiktig utvikling vil vi gjennomføre tiltak for en ny, bærekraftig industriell utvikling av våre havområder, og øke tilskudd til næringsutvikling i distriktene. For vår region vi det si en satsing på akvakultur under kontrollerte miljømessige forhold. Videre vil SV være en pådriver for å få laksetransporten over på kjøl.

SV vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Disse områdene skal for alltid bestå som vårt matfat, og fiskere i vår region skal fortsette å «ro fiske» i Lofoten. SV vil dele ut kvoter til nyutdannede fiskere slik at de får en mulighet til å starte i faget. Disse skal ikke kunne omsettes, men må brukes eller leveres tilbake. Vi vil ha fiskere, ikke spekulanter; havet tilbake til folket. Etter avlagt læretid, kan elever fra Guri Kunna vgs starte jobben som fiskere uten å måtte investere i fiskekvoter. En kjempemulighet for lokale unge fiskere.

Olav Athammer

For Hitra Sv