Froan

Som en del av Froheim-prosjektet, er det jobbet fram forslag til tre turstier i Froan. Disse blir på dagens hovedøy Sørburøya, det historiske væreier-setet Sauøya og på Kunna.

Styreleder i Froheim, Lilly Gården, håper at en enkel tilrettelegging vil gjøre at øyene blir mer brukt som turmål. Øyene ligger i landskapsvernområdet.

- Det er ikke planlagt noen andre inngrep enn å sette opp noen skilt og plakater, og montere benker og bord ved turmålene. Målet er at alt skal være på plass i løpet av høsten/ vinteren, forteller hun.

Sørburøya

På Sørburøya ønsker man å ta ibruk veien som strekkes seg 1,5 kilometer fra anløpskaia (på Nordburøya) og sørover, med bord og benker på hver ende av veien. I tillegg anlegges en tursti opp til Ollarsa-varden, som er øyas høyeste punkt på 37 moh.

Sauøya er det historiske senteret i Froan, med kapellet og væreiergården.

Sauøya

På Sauøya ønsker man å la turstien gå fra kaia via kapellet og til Sørvalen, som er badestedet på øya. Også her vil man montere benker og bord ved begge endepunktene.

Fra toppen på Kunna ser man ned på Lyngøyene og de andre øyene i Froan.

Kunna

På Kunna vil stien gå fra kaia på nordsiden og rett opp til Kunnvarden, som er Froans høyeste punkt på 47 moh. Derfra kan man se ned på alle de andre fro-øyene, ut til Halten fyr og hele rekka med fjell fra Fosen og ned til Møre. Også på Kunna skal det installeres bord og benker.

Guidede turer

Sørburøya har daglige båtanløp, mens Sauøya har noen anløp i uka sommers tid. For å komme seg til Kunna er man avhengig av egen båt, eller å få skyss. Lilly Gården håper de fra neste sommer vil ha på plass guidede turer fra Sørburøya til de to andre øyene.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no