Hitra formannskap skal tirsdag behandle investering i offentlig vannforsyning til Tranvikan, og strekningen Hopsjø-Smågesjøen. Vedtak om vannforsyning til Hestnes foreslås utsatt til 2020.

Til Tranvikan skal det legges vannledning i sjø fra Fillan i 2017-18. Da vil rundt 70 personer få kommunalt drikkevann, som de har kjempet for å få i flere år. Investeringen er beregnet til å bli 2,370 millioner kroner eks.moms.

På strekningen Hopsjø-Småge foreslås det å legge landledning fra Hopsjø til Bårbukta, og vannledning videre derfra til Hamnavalen i 2019. På denne strekningen kan folk for egen regning koble seg på den offentlige vannledningen. Denne investeringen er beregnet til 10,320 millioner kroner eks.moms.

Sakene skal endelig avgjøres i kommunestyret 1.juni.