Ønsker alle nye hitterværinger velkommen med en ny «Ny på Hitra»-kveld