Audun fra Fillan og hans italienske band gir ut plate