I disse valgavisene som er ferdig for offentliggjøring fredag 3. august, presenterer hvert parti seg over en dobbeltside. Her presenteres eget program, mange legger fram en kortversjon av programmet i avisa, samt sine listetopper. Noen har sogar valgt å vise fram samtlige listekandidater med bilde og tekst. Også godkjente valglister følger valgsidene til det enkelte parti.

Kommunene informerer sine innbyggere om valgloven, hvordan en skal gå fram når en skal stemme. Hva som er lov å gjøre med listene, for eksempel hvordan du kan gi en ekstrastemme til en kandidat du har stor tro på osv. Det er ikke lengre lov å stryke navn på listen du skal bruke.

Det er også oversikt over stemmelokalene og åpningstidene ved de forskjellige stemmestedene.

Partiene har et visst opplag av den ferske valgavisa som de nok vil vite å benytte i valgkampen framover. Det er om å gjøre å overbevise oss velger om at vi må stemme riktig og etter egen overbevisning.