Som Rotmo synger: Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl". Det er mange som mener vi er for seint ute. Og det er kanskje slik at det burde ha ringt noen klokker tidligere. På den andre side påstår jeg - og mange med meg, at de prosessene som har funnet sted på forhånd har vært skinnprosesser og skuebrød. Vi føler oss derfor lurt -  skikkelig lurt, sa ordføreren i sin første appell til det store folketoget som går gjennom Sistranda i kveld.

Frøya protesterer på nedleggelse av statlige arbeidsplasser med et stort fakkeltog fra kommunehuset til Siholmen. 200 forhåndsbestilte fakler forsvant fort. Ordføreren anslår overfor lokalavisa at så mange som 400-500 personer går i kveldens tog.

- Vi velger å starte dette fakkeltoget fra rådhuset, som også huser det statlige skattekontoret. Her er det trivelige lokaler og et godt arbeidsmiljø, og de som jobber ved kontoret har alle bosted på Frøya. Vi stiller derfor ikke bare spørsmål ved at staten flytter en så viktig tjeneste for en sterk næringskommune og en kommune med vekst på mange områder. Vi stiller også spørsml ved staten som arbeidsgiver. Dette er elendig arbeidsgiverpolitikk, sa Flåmo foran folkehavet.

Frøyaordføreren sa også det er viktig å få sagt at denne protesten ikke er en kamp mot naboen Hitra.

- Hitra er tjent med at det foregår mye på Frøya, sa Flåmo.

Fakkeltoget har beveget seg til Siholmen, der det er nye appeller og underholdning, blant annet ved Sistranda mannskor og koret Havdur. På jordet ved Siholmen er det tent en stor varde som lyser opp området.