I forbindelse med etabelering av ny laksefabrikk på Jøsnøya, søker Lerøy Midt om å få legge ut ny oppdrettslokalitet i  Sandstadsundet. Oppdrettsselskapet ønsker her å etablere en slaktemerd med plass for inntil 1.560 tonn fisk.

Sandstadsundet ligger mellom Jøsnøya og fast-Hitra.

Søknaden legges nå ut til offentlig ettersyn i Hitra rådhus og på Hitra kommunes hjemmesider.

Endelig klart for ny fabrikk

Det har siden 2014 vært kjent at Lerøy Midt ønsker å bygge nye fabrikk på Jøsnøya. Da informerte adm. dir. ved Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær sine ansatte ved slaktefabrikken på Dolmøy og foredlingsfabrikken i Hestvika om planene på Jøsnøya.

- Vi sikrer oss tomt på Jøsnøya for et fremtidig og samlet industrianlegg, sa Fjeldvær den gang.

Da Lerøy Midt skrev kontrakten med Hitra kommune ble det satt som vilkår at bygging skulle startes innen to år. Nå har det gått over to år, og en avgjørelse måtte tas.

Nylig hadde Lerøy-konsernet styremøte, der de besluttet å bygge ut på Jøsnøya.

Det bekrefter Frode Arntsen, produksjonsdirektør i Lerøy Midt, og prosjektleder for nyfabrikken. Til avisa fortalte han mandag 26. september:

- Jeg kan endelig informere om at det er en gledens dag for både Hitra og Lerøy Midt, at vi fredag fikk et positivt styrevedtak for å bygge nytt industrianlegg på Jøsnøya. Det er vi veldig glade for. Nå i morges (mandag) har vi informert alle ansatte i Lerøy Midt og Lerøy-konsernet. Nyheten blir tatt godt i mot, og vi gleder oss til å sette i gang, sier Arntsen.