Siktede husker at han drakk konjakk, men ikke hvor mye. Da han etterpå skulle starte kjøreturen, rygget han i grøfta. Mannen ble umiddelbart pågrepet av politiet. Det oppstod ingen skader på bilen eller andre personer.

Promille på 3,3 mener retten er ekstremt høyt, og fastslår at dette innebærer en særlig risiko ved kjøringen.  Retten legger videre i skjerpende retning til grunn at kjøringen førte til et trafikkuhell ved at siktede kjørte i grøfta.

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Kjøring med promille på mer enn 1,2 skal normalt straffes med ubetinget fengsel og bot. Retten kom til at en fengselsstraff på 30 dager vil være passende dom for mannen.

I tillegg vanker det en bot på 7.000 kroner. Høyesterett har tidligere uttalt at boten bare unntaksvis i slike tilfeller kan settes lavere enn 10.000 kroner.  Men med bakgrunn i siktedes økonomiske situasjon, ble boten her redusert til 7.000 kroner.

I tillegg ble mannen fradømt retten til å føre  bil for en periode på tre år. Etter dette må han avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.