Kvinner, barn og ungdom bør unngå å spise oppdrettslaks, mener flere norske leger og internasjonale eksperter, som er sitert i et oppslag i dagens VG.

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus til VG.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag kaller oppslaget spekulativt.

- Spekulativt

- Det er all grunn til å ta på alvor hva maten vi spiser inneholder, og ikke minst hva oppdrettslaksen inneholder av stoffer. Det siste er også viktig siden vi må produsere langt mer oppdrettslaks i årene framover. Verden trenger det. Heldigvis er oppdrettslaksen svært sunn, og forskere med et litt mer grundig og helhetlig syn på matvaresikkerhet har dokumentert dette grundig, skriver Sandvik i et blogg-innlegg med overskriften "Spis mer laks, les mindre VG".

- Innhold av miljøgifter har gått ned

NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings-og sjømatforskning, publiserte så sent som 30. april i år en artikkel på sine nettsider der det slås fast at fet fisk - inkludert oppdrettslaks - er trygg mat.

- De siste ukene har det blitt stiltspørsmål ved innholdet av miljøgifter ioppdrettslaks. Overvåkning ved NIFES viser at innholdet avorganiske miljøgifter i oppdrettslaks er på lik linjemed annen fet fisk, som makrell, sild og ørret.  Vi ser at innholdet av miljøgifter har gåttned i oppdrettslaksen de siste årene. Dette har sammenhengmed at laksen får mer plantebaserte råvarer ifôret, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør vedNIFES.

- Spis fisk to-tre ganger i uka

Norske kostholdsanbefalinger fra 2011 råder alle tilå spise fisk to til tre ganger i uken, hvor halvparten er fetfisk.

– Alle analyser NIFES har gjort på uønskedestoffer i fet fisk viser at man trygt kan følge disserådene, skriver NIFES.