Med fire mot en stemme vedtok Snillfjord formannskap i dag innstillingen som sier at de går for den krysningen over Åstfjorden som vegvesenet har foreslått. Laila Selven (Ap) var den eneste som stod ved det tidligere kravet om høybru.

Hvis kommunestyret er enig med formannskapet, betyr det at man får en krysning over Åstfjorden som blir 100 millioner kroner billigere enn høybru-alternativet.

Både grunneiere, lastebileiernes forening og enkeltpolitikere har den siste tida advart mot en lavbruløsning, og flere har tatt til orde for en helt annen veiløsning i Åstfjord-området.

les Hold stø kurs og Ingen skal å snu

Men det kom ikke noen slike alternativer på bordet under formannskapets drøfting, forteller John Lernes (H).

- Nei, det var spørsmålet om høybru eller lavbru vi skulle ha opp i dag. Noe annet var ikke tema, sier Lernes.

Han sier at for hans del, var det de store økonomiske besparelsene ved lavbru som ble utslagsgivende.

Formannskapet la inn en forutsetning om at veiens senterlinje må flyttes 30 meter unna bebyggelsen på Mjønes-siden.

Se flere av vegvesenets illustrasjoner: Slik blir lavbru-alternativet