For tre uker siden gikk FAU-medlemmene ved Sistranda skole til det oppsiktsvekkende grepet å tre ut av sine verv. Grunnen var en personalsak ved skolen, der FAU var av den klare oppfatning at en lærer som var på vei tilbake etter sykemelding, ikke burde komme tilbake og undervise ungene deres.

Les: Foreldrene legger ned sine verv

FAU-leder Marit Wisløff Norborg ønsker ikke å gå inn på hvordan personalsaken er løst, men sier til lokalavisa at skolen har innfridd FAU sitt krav. Hvilket må bety at den aktuelle læreren ikke kommer til å jobbe som lærer ved skolen noe mer.

- Skolen ønsker at jeg kommer tilbake som FAU-leder sammen med det øvrige FAU. Det kommer vi nå til å gjøre, sier Marit Wisløff Norborg.

Les også: FAU-saken må ha topp prioritet