Det 52 meter lange skipet "Scan Trans" fikk navigasjonsproblemer under den kraftige vinden tirsdag kveld. I mørket og i grov sjø fikk mannskap ombord i fiskebåten "Smaragd" etterhvert slept båten fra Bjugnfjorden til Hestvika på Hitra.

Mannskap fra redningsskøyta "Sundt Flyer" kom fra Fillan for å overvåke det hele og gripe inn hvis det skulle oppstå problemer under slepet. Det ble heldigvis ikke nødvendig. Bildene her er tatt av mannskapet ombord i redningsskøyta.

Svein Edvin Larsen ombord i "Sundt Flyer" fortalte til hitra-froya.no i gårat redningsaksjonen gikk fint for seg.

- Fiskebåten "Smaragd" sto for slepet, mens vi gikk langsmed for å bistå hvis det skulle oppstå problemer. Ved ankomst Hestvika gikk vi ned med dykkere for å undersøke, sier Larsen.

Mannskapet ombord i "Scan Trans" trodde ifølge Larsen at de hadde fått noe i propellen.

- Men undersøkelsene viste at det var giret som var problemet, fortalte Larsen.