Hallgeir Grøntvedt er fredag morgen gjest under det månedlige frokostmøtet på Hotell Frøya. Leder i Frøya næringsforum, Oddrun Englund, håper mange kjenner sin besøkelsestid.

- Det er nyttig for hele Trøndelag å få vite om hva som skjer på Ørlandet. Og vi er jo naboer. Bare det at det brukes 40 millioner kroner til planlegging og prosjektering av den nye flybasen, sier noe om dimensjonene på det som skal skje der, sier Oddrun Englund.

Øyregionen har store muligheter til å få en del av ringvirkningene når ny nasjonal hovedflybase skal bygges ut.

- Det åpner seg en god del muligheter som også næringslivet på Frøya kan dra nytte av. En annen ting er det store planleggings- og prosjekteringsarbeidet som gjøres. Det er også noe vi kan lære av, sier Oddrun Englund, som håper at både folk fra næringsliv og kommune sørger for å få med seg Grøntvedts orientering.