I 2009 holdt lokalavisa Hitra-Frøya en navnekonkurranse for å navngi Frøyas nyoppdagede høyeste punkt. Halgeir Hammer var inspirator til konkurransen, og håpet med det at flere skulle bli interesserte i å komme seg ut på tur. Navnekonkurransen som fikk inn over 150  navneforslag, som etter avstemming altså endte med Besselvassheia.

SE VIDEO PÅ HF-TV: "Ekstremsport" (Ansnesrevyen 2009)

Siden den gang har Frøya Turlag, med ildsjel Gunhild Riiber i spissen, jobbet hardt for å forbedre turtilbudet og øke interessen for å komme seg ut i frisk luft blant frøyværingene.

Oppmerkede turstier med skilt

Dugnadsinnsatsen har vært stor, og Frøya Turlag har jobbet (og jobber fremdeles) for å få til et samlet kart hvor man har oversikt over alle oppmerkede turstier på Frøya. Turstiene har i løpet av den siste tiden blitt mye bedre merket med både pinner og skilt som viser vei, og nå ønsker Frøya Turlag store infoskilt på hver av løypene i “Frøyavandreren”.

- Det begynner å bli bra merka rundt omkring nå. Det er godt skilta og stikka opp med pinner hele veien, så folk skal tørre å bruke turstiene. Ulempen er jo at må man nå må bruke fire forskjellige kart for å få full oversikt over alle turstier nå. Målet er at alt dette skal samles til ett og samme kart, forteller Gunhild Riiber.

”Frøyavandreren”

Kjentmannsprøven “Frøyavandreren” består av 40 valgte steder, der mange er tilknyttet turstier. Når man registrerer seg på alle disse, så ligger det i planene at man skal få en egen plakett. Det vil også bli et program for kjentmannsprøven med markering av f.eks 10 steder registrert. Meningen med belønningen er å dra i gang folk til å komme seg ut på tur, bli kjent i Frøya og ikke minst; til å sette pris på det.

– Det er en belønning for den som går alle de 40 turene, selv om det ikke er “trofejegerturer” som er viktige. Man bør ikke være avhengig av å få premie for å gå tur. Det er hverdagsturen som teller. Det er det jevne som drar, understreker Riiber.

- “Frøyavandreren” og kartet er ikke på plass før om et års tid, men den foreløpige merkingen har vi allerede god respons på. Både gjennom direkte kontakt og gjennom Facebook-gruppa Frøya Turlag får vi positive tilbakemeldinger på det dugnadsgjengen driver med.

Økonomiske utfordringer

Alt arbeidet som legges ned i dette er selvfølgelig veldig tidkrevende og økonomisk utfordrende.

- Vi tror at interessen øker om vi sprer kunnskap, og det krever selvfølgelig økonomiske ressurser, noe vi håper reiselivsaktørene og næringslivet kan bidra med. Jeg bruker en del tid på dette,  og syns det er hyggelig frivillig arbeid. Det gir meg rett og slett god energi. Jeg vil at det skal bli skikkelig, og vi velger å ha samme standard som Trondhjems Turistforening, sier Gunhild Riiber og viser frem bilder av infoskiltene hun ønsker å få på plass.

- Her får man oversikt over mye, blant annet kart, turlengde og vanskelighetsgrad. Det er fargekoder for hvor lange turene er, så man lett skal vite hva man begir seg ut på, legger hun til.

Fellestur til Besselvassheia

Siden det nå er snart tre år siden Besselvassheia fikk navn, arrangerer nå Frøya Turlag, i samarbeid med Hitra-Frøya, en fellestur. Turen starter fra Stutvassdalen søndag formiddag 16. september.

Sjekk kulturkalenderen for detaljer

Det anbefales å møte opp i god tid i Stutvassdalen for registrering til trekning av premier. Premiene er drikkeflasker, ryggsekker og et gavekort på en overnatting med full pensjon på en turisthytte.

- Bli med og sett pris på friluftslivet du også, oppfordrer Gunhild Riiber og Frøya Turlag.

Magnar Ansnes og Ansnesrevyen laget i 2009 et populært revyinnslag etter lokalavisas navnekonkurranse. Se video på HF-TV