Etter å ha ligget nede i perioder, er Frøya ungdomsråd (FUR) oppe og går.

Leder Hans Kristian Werkland var i dag i formannskapet for å orientere om ungdomsrådets arbeid, og hvilke saker de er oppatte av. Han kunne fortelle at rådet blant annet har diskutert stemmerett for 16-åringer, og satt seg inn i kulturplanen som de nå har levert høringsuttalese på. De ønsker videre å jobbe for bedre kollektivtransport, slik at ungdom i grendene, og i øyrekka, lettere kan delta på aktiviteter på Sistranda på kveldstid. Videre vil ungdomsrådet jobbe for å få til en ungdomskafe på Frøya.

I følge vedtektene til Frøya ungdområd, som er vedtatt av kommunestyret, skal ungdområdet ha en kontorplass på kommunen, og ha møte og talerett til politiske møter. Politikerne ba rådmannen legge til rette slik at ungdomsrådet skal fungere etter vedtektene.

- Vi ønsker å få ungdomsrådet inn i varmen igjen, sa ordfører Berit Flåmo.