Hitra kommune har ei lang historie når det gjelder kulturprisen.

I 1982 var den første tildelingen, og siden da har kommunen delt ut i alt 25 kulturpriser.

Tildelingen har gjennom tidene vært gitt til både lag og enkeltpersoner, til idrett og kultur.

Juryens begrunnelse:

- Årets kulturpris vil trolig forbause, men forhåpentligvis gi en etterklang av; selvfølgelig må disse få prisen! For årets kulturpris går både til barn, unge og voksne, og til en organisasjon som bygger på en tanke og ide som strekker seg langt utenfor Hitras vakre natur og grenser.

Vi tenker kanskje mer på natur enn kultur når vi omtaler denne organisasjonen. Men kultur og natur går hånd i hånd, kultur handler om det at vi setter spor, at vi former vår natur. Og det er nettopp dette vår kulturprisvinner for 2013 ønsker å utvikle; en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Dette er en organisasjon som har som motto å lære ved å gjøre. Medlemmene i organisasjonen avgir et løfte; «Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse». Og de overleverer kjerneverdier og kunnskap videre i generasjonene.

Dette er en organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. I løpet av et år skal medlemmene arbeide med et selvvalgt prosjekt. Oppgavene de arbeider med er natur, kultur, samfunn og helse.   Her på Hitra har årets prisvinner bl.a. gjort følgende:

  • Dratt på studietur til Sverige i 1992 etter at de fikk tilskudd fra Nordisk Ministerråd

  • Arrangerte fylkesleir for ca. 120 ungdommer i 1997

  • Restaurert «Strømsveien over»

Hitra kommune er meget stolt over årets prisvinner som i år feirer sitt 30 års jubileum her på Hitra. Mange fortjener honnør for sin innsats i denne organisasjonen gjennom årenes løp, både unge og gamle. I dag vil vi særlig framheve to, som har lagt ned tusenvis av dugnadstimer  gjennom mange mange år; Martin Sollie og Edith Haranes.

Hitra kommune gratulerer med Kulturprisen 2013 som i år tildeles Hjorten 4H «v/styreleder» Jonas Raaket og «klubbrådgiver A» Kari Raaket for deres arbeid med å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

- Årets kulturpris vil trolig forbause, men forhåpentligvis gi en etterklang av; selvfølgelig må disse få prisen, sa Ole L. Haugen.