I januar i år vedtok Frøya kommunestyre å selge sine aksjer i utviklingsselskapet SUMA til Sigbjørn Larsen. SUMA ble i sin tid stiftet for å fremme næringsutvikling i øyrekka, og har hatt som en hovedsak å jobbe for veiforbindelse mellom Sula og Mausund.

Etter flere år med liten aktivitet, søkte tidligere daglig leder, og aksjeeier i SUMA, Sigbjørn Larsen, om å få kjøpe ut kommunens aksjer. Flertallet i kommunestyret vedtok å selge, men vararepresentant til kommunestyret, Gustav Gjevik, mente det var flere uregelmessige sider ved salget. Han klaget vedtaket inn for både kontrollkomiteen og fylkesmannen.

Han viste blant annet til at to aksjeeiere deltok i behandlingen i kommunestyret, at det i saksframlegg var feil opplysninger om kommunens prosentvise eierandel, og at det ikke var innhentet verditakst.

Fylkesmannen har nå gjennomgått saken, og viser til at selv om det er mangler ved måten salget ble inngått, og i grunnlaget for vedtaket, mener fylkesmannen at det ikke medfører at salget er ugyldig. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages videre.