En stor gjeng fra ulike vannbehandlings-bedrifter i Trøndelag, har nylig besøkt Øyregionen, for å finne potensielle samarbeidspartnere og kunder her.

- Vi er interessert i å høre om konkrete behov for vannbehandling, knyttet til akvakulturnæringen, om det gjelder settefisk, slakteri, lakselus eller andre vannkrevende prosesser, som også trenger avløpsrensing. Samt hvilke forventninger bedriftene har til leverandører for vannbehandlingløsninger og tjenester, i følge Vegard Saur, prosjektleder for Smart Water Cluster.

Smart Water Cluster er en midtnorsk næringsklynge og medlemsforening bestående av teknologibedrifter, leverandører, FoU-miljø, undevisningsaktører og organisasjoner innenfor vannbehandlingssektoren. De er en medlemsforening som består av 35 bedrifter og i underkant av 30 samarbeidspartnere.

De besøkte blant annet smoltanlegget til Lerøy Midt i Belsvika, Marine Harvest Ulvan på Hitra, SalMars lakseslakteri InnovaMar på Frøya, NutriMar på Frøya, Hestnes Offshore og Aquaservice på Hitra, og industriområdet på Jøsnøya, der blant andre Marine Harvest planlegger nytt slakteri.

- Vi fikk ikke minst sett en presentasjon av anlegget Marine Harvest planlegger å bygge, der det vil bli brukt store mengder vann. Det vil være et interessant forretningsområde for oss, og vil bli fulgt opp av klyngen videre, sier Saur.

- Viktig å få se helheten

- Hva fikk dere ut av besøket?

- For det første fikk vi se alle prosessene i forhold til produksjon av laks. Flere av våre medlemmer er gode på enkelt-deler av vannbehandling, men det er viktig å få se helheten. Vi fikk se behovene og mulighetene som oppdrettsnæringen har for behandling av sjøvann og ferskvann. Vi er veldig godt fornøyd med turen, og kontaktene vi har knyttet. Klyngen har fått mange prosjekt-ideer, og vil forfølge flere av bedriftenes behov for vannbehandling, sier Saur.