En bil gjorde i februar i år skade på YX Frøya sin bensinpumpe. Innehaveren leverte et stillbilde fra overvåkningskameraet til hitra-froya.no for å få hjelp til å identifisere eieren av bilen.

Hitra-froya.no fjernet bildet et par timer etter at saken ble publisert, etter oppfordring fra bileieren.

- Etter vår mening var det et ikke identifiserbart bilde. Det var i svart-hvitt og viste ingen kjenntegn. I tillegg finnes det et titalls tilsvarende varebiler i Øyregionen. Men bileieren kjente igjen bildet, og følte seg truffet. Vi slettet bildet da han etter et par timer ringte og fortalte at det var opprettet kontakt med eieren av bensinstasjonen. Da hadde vi ikke behov for å ha bildet på nett lenger, forteller Bjørn Rønningen, redaktør i lokalavisa.

YX må betale bot

Men bileieren har klaget til Datatilsynet, på at YX utleverte stillbildet.

Datatilsynet mener YX har brutt personopplysningsloven.

- Datatilsynet finner det klart at YX Frøya AS har utlevert opptak gjort ved kameraovervåkning i strid med personopplysningsloven paragraf 39, skriver de i et varsel om vedtak og overtredelsesgebyr.

Det må YX Frøya gjøre bot for.

I vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, legger Datatilsynet særlig vekt på at overtredelsene betydelig har krenket grunnleggende interesser som loven verner.

- Lovgiver har vurdert kameraovervåkning som et særskilt inngrep i personvernet, og derfor er dette spesialregulert. Reglene setter klare grenser for hvordan kameraopptak skal behandles. Regelen for utlevering skal blant annet sikre at opptak med personopplysninger ikke spres slik at inngrepet i personvernet blir større enn nødvendig. Videre sikrer reglene at opptak ikke brukes til selvtekt – det er opp til politiet å utføre etterforskning. Virksomheten har klart krenket disse personverninteressene ved å utlevere opptak til en lokalavisa, særlig siden formålet var å spre det for å finne bilens eier.

Etter en helhetsvurdering mener Datatilsynet at et overtredelsesgebyr på 50.000 kroner til statskassen er passende.

YX Frøya AS kan klage på vedtaket.

Familiære forhold

Styreleder i YX Frøya, Anders Espnes, ønsker ikke å kommentere saken.

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken på grunn av at det er familiære forhold inn i bildet. Da ønsker jeg ikke å kommentere noe som helst, sier Espnes.