Karin Bjørkhaug (KrF), leder for komite for infrastruktur i fylkeskommunen, advarer politikerne på Hitra mot å kreve at bompengesøknaden for trinn to på fv.714 skal fullfinansiere alle delprosjektene som er igjen.

- Det er behov for å bygge ut alle prosjektene , og jeg har stor forståelse for ønsket. Men dette er på tvers av det kommunene har sagt tidligere, der de har vært tydelige på at det skal være rask fremdrift og et bompengenivå på samme nivå. Derfor tror jeg tror det er viktig å kommentere hva konsekvensene kan bli om man legger til marginalprosjektene, som vil koste 257 millioner kroner, i tillegg til investeringskostnaden på 1.626 millioner kroner, sier Bjørkhaug.

Det sier hun etter at Hitra formannskap utsatte behandling av fylkeskommunens forslag til bompengesøknad for utbygging av trinn to av ”Lakseveien”. Det innbefatter Åstfjord-kryssingen og vei utenom Krokstadøra, men utelater de seks sist prioriterte delprosjektene som går på utbedring av veien. Disse strekningene kan imidlertid bli tatt inn dersom det brukes mindre penger enn planlagt, eller at inntektene blir høyere.

Men - som lokalavisa skrev om sist utgave; formannskapet ga ganske tydelige signaler om at de ville ha disse prosjektene med i bompengepakken uten vilkår. Ordfører Ole Haugen sa seg også villig til å øke bompengesatsen om nødvendig.

Det mener Bjørkhaug ikke er så lurt.

- Vil medføre forsinkelser

- Dersom Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner går for å finansiere hele fv.714 i denne bompengesøknaden, så vil det medføre forsinkelser for hele bompengesøknaden. Det er på grunn av at de delprosjektene som skal være med i tillegg, må reguleres ferdige. Det er nødvendig for å få et sikkert grunnlag for beregning av kostnadene. Men da er det en stor jobb som må gjøres, og vi har allerede lagt opp til en stram fremdriftsplan for å bli ferdig i tide, sier Bjørkhaug. Det vil også bli dyrere for bilister og næringstransport, mener hun.

- Hvis marginalprosjektene blir tatt med, vil bompengeandelen måtte økes fra 56 prosent, til 62 prosent. Da vil bompengesatsen økes med 28 prosent. Næringslivet betaler allerede fem ganger vanlig sats på fv.714, mens det ellers er normalt å betale to ganger. De bidrar betydelig til nedbetaling av veien, og er tydelige på at utbyggingen blir gjennomført i tide, sier Bjørkhaug.

Raskere nedbetaling

Men nettopp det at bompengeinnkrevingen går raskere enn vanlig, kan bidra til at neste bompengeinnkreving på trinn to også vil gå raskere. Da kan det være en mulighet til å få med marginalprosjektene likevel, uten at det kreves garanti for finansiering av dem i bompengesøknaden. For det ligger allerede inn en klausul om at de kan bygges dersom økonomien i prosjektet tillater det.

- Det ligger an til at innkrevingen av trinn én kan bli ferdig tidligere enn planlagt, fordi inntektene så langt ligger over budsjett. Det kan skje på trinn to også. Rentenivået er også lavere enn finansieringsplanen tar høyde for. Bare gevinsten av en rente på 2,5 prosent, kan finansiere marginalprosjektene, tror Bjørkhaug,

- Men det som nå legges frem fra Hitra formannskap, er et helt nytt opplegg, som betyr forsinkelser og økte bomsatser. Hvis veien blir dyrere å kjøre på, kan trafikken gå ned. Derfor er det ikke gitt at en økning i bomsatsene, gir 28 prosent økning i inntekter. Vi må også holde muligheten åpen for at prosjektet blir dyrere enn antatt. Da blir marginalprosjektene ikke bli med, sier Bjørkhaug.

- De viktigste konsekvensene er sannsynligheten for færre tapte og kvestede liv

"Vi har nå drøftet dette i de ulike partier og i formannskapet. Og ja; vi skjønner at «full utbygging» har konsekvenser. De viktigste konsekvensene er sannsynligheten for færre tapte og kvestede liv, og det er det aller, aller viktigste for oss. Så får vi heller betale prisen for det. "

Slik svarer Hitra-ordfører Ole L. Haugen i en epost til Bjørkhaug der sistnevnte har advart mot at endring i forutsetningene nå vil få konsekvenser for framdrifta i prosjektet.

Haugen skriver også at han ikke tør ha full tillit til kostnadsoverslagene de er forelagt.

- Når vi i tillegg erfarer alt for dårlig vedlikehold på våre veier, sommer og vinter, og vi vet hvilke dramatiske følger det har hatt og sannsynligvis vil få, så er vi villige til å strekke oss langt. Det betyr at vi er villige til å drøfte full bompengefinansiering av prosjektene på den såkalte marginallista. Da ved å forlenge innkrevingstida, ikke gjennom økte bompengesatser. Vi ber om at dette blir tatt imot og vurdert som konstruktivt og positivt, all den tid vi alle bør være meget opptatt av å fullføre alle prosjekt på en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv måte, fullføre slik at hele strekningen Stokkhaugen – Sunde blir ferdigstilt som opprinnelig forutsatt og innen utgangen av 2020, skriver ordføreren.

Frøya kommune skal ha bompengesøknaden opp til politisk behandling kommende uke, mens Hitra kommunestyre behandler saken i dag (torsdag).