Tilbudet Ut og hjem for en 100 –lapp, ble vedtatt i 2011.

Da kunne eldre over 67 år, samt handikappede og uføre med ledsagerbehov, betale en 100-lapp for å ta drosje til og fra spesielt definerte kulturarrangementer. Kommunen betalte resten.

Kriteriene var slik: Alle arrangementer i regi av ”Den Kulturelle Spaserstokken”. Annonserte lokale kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt for eldre. Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner og/eller lokale lag og foreninger.

Men i mars i år måtte kommunen stramme inn pengebruken, og innsnevret tilbudet til ikke å gjelde for ” andre arrangementer spesielt tilrettelagt for eldre”.

Det gjorde at tilbudet nesten ikke har blitt brukt siden da. 20.000 står ennå igjen på budsjettposten til ordningen.

Pensjonistforeningen Hitrapensjonistene har sendt e-post til rådmannen, der de ber om at tilbudet må utvides.

- Vi har gjerne sett at kriteriene for Ut og Hjem for en 100 lapp også gjelder for alle arrangement for eldre, også når tema i møtene kan være hjelpemidler for fys. handicap, tannpleie for eldre, besøk av kommunale etatsjefer med viktig orientering som gjelder eldre etc, skriver de.

Rådmannen er redd for å øke budsjettet, men foreslår å utvide ordningen noe, ved å legge til sommer- og juleavslutninger med kulturinnslag, spesielt tilrettelagt for eldre.

Formannskapet skal behandle saken tirsdag denne uken.