Frøya kommunestyre har i dag vedtatt å godkjenne avtalen som er framforhandlet mellom Frøya kommune og Vindkraftutbygger Sarepta.

Sarepta har konsesjon på å bygge ut et vindkraftverk på inntil 60 megawatt. Dette betyr i overkant av tyve store vindturbiner.  Konsesjonen som NTE/Trønderenergi fikk i 2005 var på ett betydelig større kraftverk, på inntil 200 megawatt.

Kompensasjonsummene i den nye avtalen er nedskalert tilsvarende.

Kommunen har sikret seg en årlig kompensasjon på 7 promille av verdien på kraftverket, tilsvarende høyeste mulige beskatning på verker og bruk. I avtalen er man sikret at dette videreføres selv om loven om eiendomskatt endres. Ved en investering på ca 500 millioner, vil kommunen motta årlig kompensasjon på cirka fire millioner kroner i året.

Meget fornøyd

Arvid Hammernes har sittet i forhandlingsutvalget for avtalen, og han poengterte fra talerstolen at man måtte si seg meget fornøyd med å ha fått dette inn i avtalen.

- Jeg tror ikke vi finner noen tilsvarende avtaler med andre kommuner der man har lyktes med å fått til dette, sa Hammernes.

I den gamle avtalen skulle kommunen i tillegg få en engangskompensasjon på 11 millioner kroner. For det nedskallerte anlegget som Sarepta har konsesjon på, innrømmes det nå en engansgsum på i underkant av 4,1 millioner.

I den gamle avtalen skulle utbyggeren ta den fulle finansieringen av omlegging av veien forbi Flatval. Her har ikke kommunen fått gjennomslag med den nåværende parten. Det eneste som innrømmes er at Sarepta kompenserer rentekostnadene for Frøya kommune hvis kommunen forskotterer veiomleggingen.

De er ennå ikke fullført noen avtale mellom kommunen og fylkeskommunen om forskottering av den aktuelle veiomleggingen.

Mot to stemmer

Avtalen ble vedtatt mot to stemmer,  Ola Vie (SV) og Knut Arne Strømøy (Sp).

- Dette er ikke annet enn knapper og glansbilder for et stort inngrep i naturen, som ikke kan reverseres. Jeg ønsker ikke at vi skal motta disse sølvpengene, sa Ola Vie.

- Det ble sagt i formannskapet at det er 99 prosent sikkert at det blir vidnkraftutbygging. Jeg klamrer meg til den ene prosents sjansen, sa Knut Arne Strømøy.

I motsetning til formannskapet, valgte kommunestyret å åpne saken for offentligheten da de skulle behandle den.