På avdelingene i Rabben barnehage leses det påpolsk, estisk, litauisk, portugisisk, tysk, bulgarsk, filippinsk og norsk. Enmor er henrykt over å få lese Pippi Langstrømpe på estisk for sin datter. Pippier noe hun er oppvokst med og har et forhold til.  En portugisisk talende bamse sitter i fangettil far og datter og en storesøster leser tysk for sin lillebror. En filippinskmor leser et tradisjonseventyr for sin lille datter mens en baby ligger pågulvet mens mor leser litauisk for ham og storesøster. Foreldre stopper opp oglytter når en av foreldrene leser for sitt barn på sitt språk.

En mor lagde litauisk mat mens små og store pratet sammen.Praten gikk på engelsk og norsk mellom foreldrene og personalet.

- Vi er opptattav å skape en god relasjon og et tett foreldresamarbeid og da er vi avhengigeav å bruke mer enn norsk. Vi snakker mye engelsk, bruker bilder og kroppsspråkblir ofte brukt for å forstå hverandre godt, forteller Kvalvik Holm.

- Rundt lunsjbordet fikk vi en finsamtale med foreldre om betydningen av at barn kan og forstår morsmålet sitt. Enmor sier at morsmålet er det hun er oppvokst med og det er hele meg sier hun.Morsmål er særdeles viktig for å uttrykke følelser sier flere av foreldrene.Når man begynner å snakke på et nytt språk blir det mer som å kun snakke kunord, ord uten følelser. Man klarer ikke å uttrykke seg ekte. Dette understrekerhvor viktig det er at foreldre samtaler med barna sine på sitt følelsesspråk,samtidig som at det er viktig at foreldre snakker med barna sitt på det språketde behersker aller best, forklarer barnehagelederen.

På morsmålsdagen fikk personale og foreldre snakket om viktigheten av å kunne kommunisere med besteforeldreog annen familie i foreldrenes hjemland.

- Morsmål  handler om identitet og røtter. Vi snakketogså om at når barn blir mer kjent med det som er fremmed for dem, som ulikespråk, mat tradisjoner m.m. vil vi stimulere for at barn utvikler respekt fordet som er annerledes enn dem selv. Noen foreldre sier de kvier seg forå snakke sitt morsmål i garderoben med barnet sitt. Dette er noe vi har hørtmye om og det handler om at mange føler at norsk sees på som viktigere ennderes språk. Vi i Rabben oppmuntrer foreldre til å bruke morsmålet sitt igarderoben og at de bruker morsmålet sitt så mye som mulig hjemme, sier Kvalvik Holm.

Hun forteller at barnehagen ser klar framgang på norsk-språket til de minste.

- Noen av barna ikke snakket noe norsk da de startet i augustog nå snakker mange mye norsk og de forstår mye. Vi er språklige bevisste oghar fokus på at språk og forståelse må gå hand i hand. Vi er også opptatt av åanerkjenne barnas språk og har lært oss mange ord og telling på deres morsmål. Deter så godt å se smilet komme frem når vi sier ord på deres morsmål. De føler atvi tar dem på alvor og er oppriktig interessert i dem, sier Kvalvik Holm, som er veldig godt fornøyd med morsmålsdags-markeringa.

(Foto: Rabben barnehage)
(Foto: Rabben barnehage)
(Foto: Rabben barnehage)