I den senere tid har det vært forskjellige innspill i forhold til både  person- og godstrafikk når det gjelder tilbudet i øyrekka. Dette var også tema i dagen Fylkesutvalgsmøte og i den forbindelse vedtok Fylkesutvalget følgende:

Fylkesutvalget ber om at det blir arrangert et møte mellom alle aktører (transportører, kommunen, operatør, repr. fra velforeninger og næringsliv, AtB og fylkeskommunen), for på den måten finne en beste felles løsning for ruteopplegg og ordninger som vil ivareta folk og næringsliv.

- Det er viktig at alle parter samles for å finne best mulig løsning for alle, - det er en krevende øvelse,- men jeg har tro på at en dialog mellom de som er involvert vil bidra til dette.  Fylkeskommunen vil derfor ta initiativ til at dette skjer, sier fylkesvaraordfører Arne Braut(Sp).

- Det er viktig at alle parter samles for å finne best mulig løsning for alle, mener fylkesvarordfører Arne Braut.