- Med ungdommer som blir med i samfunnsdebatten blir det vel også slik at vi gamlekara må skjerpe oss, sier en glad Alexander Søreng i Frøya Frp under stiftelsesmøtet til Hitra og Frøya FpU (Fremskrittspartiets Ungdom) i helga.

Som en startgave fra Frøya Frp gir Alexander Søreng en gave på kr. 5000 så det blir litt å starte med når et nytt lokallag har sett dagens lys.

Voksenpartiet runder 30 år

Stedet er Hitra rådhus og saken er at det skal stiftes et ungdomsparti for Fremskrittspartiet på Hitra og Frøya,

- Fremskrittspartiet på Hitra er tretti år i år og da er det på tide å stifte et ungdomsparti, sier Roy Angelvik fra Hitra Frp og Sør-Trøndelag Frp. Angelvik ønsket velkommen til stiftelsesmøtet. Frøya Frp, ved leder Alexander Søreng, overrakte blomster til Hitra Frp i anledning 30-årsdagen for lokallaget

Møtet hadde også besøk fra London, Tim Dier, leder for Europas konservative ungdomspartier, og Sivert Bjørnstad, som er 2. kandidat Sør- Trøndelag Frp ved stortingsvalget 2013.

Møtet ledes av Maria Alseth, fylkesformann i Sør-Trøndelag FpU. Det blir snart så diskusjonen går livlig rundt bordet. Ungdommene som er møtt til stiftelsesmøtet sier de er her for å kunne delta i samfunnsdebatten og det å ha innflytelse i den politiske verden.

- Det er ikke skummelt å være med i politikk og det å ta ordet i forsamlinger, sier Maria som har deltatt i noen år og lært en masse om det å være i slike fora.

Stortings-besøk

Stortingsrepresentant Tord Lien fortalte ungdommene fra sin start som FpUer i Vesterålen og fram til det å sitte på Stortinget.

- Det er en prosess som går av seg selv når en er engasjert, sier Tord til ungdommene, som lytter til den erfarne politikeren. Ungdomspolitikk er også sosialt samvær, så nå er det pizza og mineralvann.

Etter bespisning og livlig samtaler blir det plutselig så ungdommene står fram og tar ansvar for det å danne lokallag. Det første styret av Hitra og Frøya FpU består av formann Vegard Heggvik, nestformann Hans Kristian Werkland og kasserer Magna Werkland.

Fra v. nestformann Hans Kristian Werkland, formann Vegard Heggvik og kasserer Magna Werkland
Samling til å danne Hitra og Frøya FpU
Sivert Bjørnstad Frp (t.v.) og Tim Dier, leder for Europas konservative ungdomspartier