Tirsdag skal Frøya formannskap ta stilling til en anmodning fra UDI om å bosette 15 flyktninger i 2014.

Rådmannen foreslår at man sier nei for 2014, og at man heller vil gjøre en vurdering høsten 2014 for å finne ut om man har grunnlag til å ta i mot flykninger i 2015.

I saksframlegget vises det til at uoffisielle beregninger viser at arbeidsinnvandrere nå utgjør nærmere 18 prosent av befolkningen på Frøya. Det vises til utfordringer rundt den allerede store befolkningsøkningen i kommunen:

«Frøya kommune er positiv til mottak av flyktninger, men situasjonen kommunen er kommet i er utfordrende grunnet en av landets høyeste befolkningsøkninger, først og fremst grunnet høy arbeidsinnvandring fra Østeuropa. Kommunen er i gang med strukturendringer for å kunne møte disse utfordringene på en forsvarlig måte. Det vil under disse strukturendringene også bli tatt høyde for forsvarlig mottak av flyktninger. Inntil dette er på plass, kan ikke kommunen motta flyktninger i 2014», heter det i saksframlegget.