I et lengre leserinnlegg i morgendagens Hitra-Frøya tar Sigbjørn Larsen for seg behandlingen av den såkalte «pallegjerdesaken». I kjent stil argumenterer Larsen for hvorfor han har rett, og kommunen tar feil, når de foreslår å pålegge han (Triangel eiendom) å rive gjerdet som han har bygget opp ved det gamle fergeleiet på Flatval. Han viser til at det ikke trengs søknad for å sette opp gjerde som er lavere enn en og en halv meter. (europallegjerdet på Flatval er i følge Larsen 1,2 meter høyt)

«... om kommunistiske samfunn har jeg hørt at "alt er forbudt, selv om det er lovlig". Her i mitt tilfelle begynner jeg å øyne spor av kommunisme i praksis. Nei, kjære Frøya kommune, her er dere på villspor...» skriver Larsen, som mener kommunen på ingen måte har hjemmel til å kreve gjerdet revet.

Han ber publikum ta turen for selv å kunne se at dette ikke er et ulovlig tiltak.

«Velkommen til Flatval. Ta med målband» avslutter han innlegget med.